เมื่อคุณนำสัตว์เลี้ยงมาถ่ายรูปกับเราไม่เพียงคุณจะได้รับรูปถ่ายคุณภาพดีกลับไปเท่านั้น รูปถ่ายของสัตว์เลี้ยงของคุณยังได้ถูกนำขึ้นโชว์ในเวบไซด์ของBuddy n’ Puppy ด้วย ทำให้บริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ ที่ต้องการใช้รูปถ่ายสำหรับการโฆษณา หรือสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถเข้ามาดู และเลือกใช้รูปจากเวบไซด์ของเราได้ และถ้าหากรูปสัตว์เลี้ยงของคุณเป็นหนึ่งในบรรดารูปที่ถูกเลือกไปใช้ คุณจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากทาง Buddy n’ Puppy 10% จากรายได้ที่เราได้รับจากการขายรูปนั้นๆด้วย
All of your beloved pets’ photos will be up loaded to our website and its will place in our Photo Bank. Then company who involved in pet product can choose those pictures from our website to use as print media or any media they might use. If they choose photo of your pet, you will gain 10% of an income that we earn from that company by selling photos of your pet.

and let people who are in pet industries choose them to use in print media or any media they might use. Then if your pet is one of the chosen one. You will get 10% of our in come.


E-mail to : kevin_vin_c@hotmail.com   © copyright http://www.buddy-puppy.com All reserved.